ZBRANĚ Pusky ZBRANĚ Pusky

Výstroj klubu vojenské historie Československé lidové armády

Ustrojování a nošení výzbroje

Rozmístění výstroje a výzbroje na těle vojáka je jedním z důležitých činitelů, kteří ovlivňují pohyb bojovníka na bojišti. Proto je nutno jednotlivě součástky výstroje a výzbroje rozmisťovat podle zásad uvedených na obrázcích níže, není-li nařízeno jinak.

01 Ochranná maska se nosí přes pravé rameno na levém boku pod opaskem a pod nesenou výzbrojí. Popruh je třeba zkrátit tak, aby horní část brašny na masku byla těsně pod opaskem
02 Nosné řemení slouží k přenášení váhy výstroje na opasku na ramena a k upevnění neseného předmětu na zádech. Při ustrojování se prostrčí ramenními průvlečkami a háčky na předních kratších popruzích se zaklesnou za poutka brašny na zásobníky nebo za posuvku na opasku
03 Třetí (zadní) popruh nosného řemení je nutno patřičně zkrátit a zaklesnout háčkem za poutko na opasku. Nevyužité popruhy se zaklesnou za spodní okraj opasku poněkud do stran. Délka závěsných popruhů musí být přizpůsobena tak, aby na nich spočívala převážná část výstroje (nikoli na opasku)
04 Na opasku vpředu nemohou být velké předměty, které by v boji překážely při přískocích a plížení, při nasedání na tanky a obrněné transportéry a při seskakování z nich. Brašna na zásobníky, jakož i jiné brašny na záložní součástky se umísťují na opasku vpravo poněkud na boku. Polní lopatka se umísťuje na pravém boku na opasku poněkud vzadu. Polní láhev je upevněna upínacím řemínkem na opasku za ochrannou maskou
Vojskový plášť s přezůvkami se upevňuje ustrojovacími řemínky na nosné řemení. Při činnosti na OT nebo při krátkodobé činnosti mimo OT se ochranný plášť s přezůvkami nenosí a ukládá se s mošnou k vezené výstroji ve vozidle

Zdroj: Základní vojenská příručka

 

 

Výzva

VYKUPUJEME
stejnokroje, výstrojní a další součástky ČSLA.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na kvh@csla.cz

DĚKUJEME ZA VAŠI LASKAVOU POMOC


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz