ZBRANĚ Pusky ZBRANĚ Pusky

Výstroj klubu vojenské historie Československé lidové armády

Polní stejnokroj vojáků v základní službě

Polním stejnokrojem vojáků v základní službě a v záloze je stejnokroj 60, který má tyto základní součástky: čepice 60 (přílba), (baret pro výsadkáře červený), blůza 60, kabát 60, kalhoty 60, boty 60 nebo zimní boty 76, opasek, košile khaki, vložka oteplovací do blůzy a kalhot 60, vložka oteplovací do kabátu 60.Polní stejnokroj je určen pro službu v poli. V míru se používá tento stejnokroj, je-li to nařízeno příslušným velitelem, při
- výcviku v terénu,
- zaměstnání na střelnici,
- pobytu ve vojenských výcvikových prostorech,
- taktických cvičeních,
- výkonu strážní služby.
Stejnokroj 60 se nosí po celý rok; v zimním období s oteplovacími vložkami, v případě potřeby i se zimními botami.
Kabát 60 se může nosit celoročně k ochraně proti dešti nebo za chladného počasí.
V zimním období se nosí s oteplovací vložkou, plyšovým límcem, plyšovou ušankou a zimními rukavicemi 55 nebo pletenými rukavicemi.
Velitel může povolit tyto výjimky:
V  letním období:
- rozepnout horní knoflík blůzy a límec košile upravit na rozhalenku,
- odložit čepici a opasek a svléknout blůzu 60, popřípadě i košili. Tyto výjimky může povolit jen v uzavřených prostorech pouze při namáhavých pracích,
- při chladném, deštivém a větrném počasí zvednout límec blůzy 60 nebo kabátu 60.
V  zimním období, za zvlášť nepříznivého počasí nebo při nebezpečí omrznutí, se může na rozkaz velitele:
- zvednout límec blůzy nebo kabátu 60,
- použít kombinovaná kukla jako šála,
- přetáhnout nátylník ušanky přes uši a sepnout (svázat) jej pod bradou nebo v zátylí,
- přetáhnout kapuci připnutou na blůze 60 nebo kabátu 60 přes hlavu,
- natáhnout kombinovanou kuklu pod čepici 60 (přílbu),
-  přetáhnout nátylník čepice 60 přes uši a sepnout jej pod bradou.
Je-li to nutné nebo účelné, může se na rozkaz velitele protáhnout tkanice tunýlkem ve spodním okraji blůzy 60 a okraj blůzy přitáhnout k tělu. V uzavřených prostorech je možné za zvlášť nepříznivých podmínek (za deště) nosit vysoké černé gumové boty. Ke stejnokroji 60 nosí vojáci v základní službě a v záloze vždy opasek.

 

DRUHY ÚSTROJE A JEJICH POUŽÍVÁNÍ

Úplná polní ústroj je souhrn veškeré výzbroje a výstroje, kterou potřebuje voják pro činnost a život v poli. Ústroj určená pro výcvikové a bojové účely se dělí na:
- základní výstroj,
- odlehčenou výstroj (viz Vševojsk-16-1),
- vezenou výstroj.

 

Základní výstroj

Základní výstroj se skládá ze součástek prádla, oděvu, obuvi a strůje, které má voják oblečeny na sobě. V zimním období je rozšířen o doplňky prádla a oděvu. Základní výstroj je stejná pro vojáky všech druhů vojsk, pouze vojáci průzkumných a výsadkových jednotek nosí oděv konstrukčně upravený.
Přehled součástek základní výstroje:
a)  používané celoročně
blůza 60, kalhoty 60, kabát 60, košile 21, řemen ke kalhotám a šle, kapesník, opasek s přezkou, osobní věci;
b)  používané v letním období
čepice 60, trenýrky, tílko, ponožky, boty 60;
c)  používané v zimním období
ušanka plyšová, límec plyšový, spodky zimní, nátělník, zimní ponožky, boty 60 nebo zimní boty, vložka do blůzy 60, vložka do kalhot 60, kukla pletená, rukavice zimní 55.

Odlehčená ústroj

Odlehčená ústroj je úplná polní ústroj bez vezené výstroje. Skládá se ze základní výstroje, osobní zbraně, střeliva, ručních granátů, protichemických a zdravotnických prostředků, ženijního nářadí, speciální výzbroje pro vojáky různých odborností (rádiová stanice, dozimetrické přístroje apod.) a drobné výbavy. K tomu se přidává podle potřeby i nezbytný proviant. Používá se na rozkaz velitele při všech střelbách (kromě základního cvičení, při školních střelbách se nepoužívá speciální výzbroj), při polním výcviku a v boji mimo vozidla (za průzkumu pěšky, v bojovém nebo strážním zajištění, při dočasné obraně a při plnění jiných krátkodobých úkolů).
Působí-li jednotky na vozidlech, při obsluze bojové techniky a při útoku z chodu se mošna, není-li nařízeno jinak, ukládá na vyhrazené místo ve vozidle.
Přehled součástek odlehčené ústroje: základní výstroj, řemení nosné, polní láhev s náplní (spojaři a přísluš­níci vojska PVO nosí polní láhev v mošně), ochranná maska s protichemickou soupravou, odmořovací souprava, kapesní obvaz, IPB, pantocid (dikacid), osobní dozimetr, LIS (auto-injektor GAI), polní lopatka, osobní zbraň se zásobníky s náboji, 2 ruční granáty, přílba.
Součástky výstroje uložené v mošně: mošna, jídelní nádobí (dvoudílné - třetí díl je uložen ve vezené výstroji), utěrka, jídelní příbor v sáčku, nedotknutelná dávka potravin, 2 ustrojovací řemínky, ručník, potřeby k osobní hygieně.

 

Vezená výstroj

Uložení vezené výstroje v tlumoku
ULOŽENÍ VEZENÉ VÝSTROJE V TLUMOKU

Vezená výstroj se skládá ze záložního prádla (pohotovostního balíčku) a dalších prostředků nutných pro život v poli. Ukládá se do tlumoku a veze se na vyhrazených místech bojových vozidel nebo na automobilech. Při plnění dlouhodobých úkolů mimo vozidla se na rozkaz velitele přenáší. Vezená výstroj je stejná pro příslušníky všech druhů vojsk kromě tankistů a výsadkářů.
Výstroj osádek tanků se ukládá do vaků na výstroj pro tankisty a do zvláštních brašen, které jsou upevněny na věži tanku. Vezená výstroj výsadkových jednotek se ukládá do osobních vaků pro výsadkáře a ponechává se ve výchozím prostoru pro vysazení.
Přehled součástek vezené výstroje: tlumok, kabát 60, souprava prádla - pohotovostní balíček (košile, trenýrky, tílko, kapesník, letní ponožky, zimní ponožky, ručník, utěrka), univerzální přikrývka 67, konzervová dávka potravin, chléb s jedním dílem jídelního nádobí, čisticí prostředky na obuv a šicí potřeby.

 

Správné udržování a ošetřování základních výstrojních součástek

Správné udržování a ošetřování výstrojních součástek začíná již drobnými úkony, které si provádí voják sám. Podceňování těchto úkonů a nedodržování pravidel řádného ošetřování je příčinou předčasného opotřebení součástek a tím i zvýšených finančních a materiálových nákladů.
Pro udržování výstrojních součástek voják obdrží drobnou výbavu: mazáček na obuv, kartáč na bláto, kartáč na leštění obuvi, kartáč na šaty, mazadlo na obuv PP-K-300, leštidlo na obuv.
Kromě toho je u jednotky pro společné používání k dispo­zici materiál pro malé opravy výstroje (jehly, knoflíky, nitě, záplaty) a dále prostředky k žehlení.
Ošetřování základních výstrojních součástek:
Boty 60 denně
- čistí se od prachu, bláta, zbytků mazadel ncl:o jiných nečistot hladkým dří\kem, suchým kartáčem na bláto a konzervují leštidlem na obuv,
- vkládací stélky se vyjímají z bot a suší nebo alespoň v botách postaví.
Jednou za 3 měsíce se boty konzervují mazadlem na obuv. Vsakování trvá 2 až 5 h.
Mazadlo se nanáší na očištěné, suché nebo mírně vlhké boty ve zcela slabé vrstvě a dobře se do usně vetře. Největší nedostatky a škody se vyskytují v neodborném sušení vlhké obuvi, kdy se obuv nesprávně pokládá přímo na tepelný zdroj, čímž dochází k propálení kožené mezipodešve. Boty se suší pomalu při teplotě nepřesahující 50 °G nejméně 1,5 m od tepelných zdrojů. Vhodné je obuv vycpat papírem.
Stejnokroj 63: Stejnokroj je vyroben se směsi vlny, viskózové stříže a polyesteru. Stejnokroj je třeba pravidelně vyklepávat a vykartáčováním zbavovat mechanických nečistot (prachu, bláta).
Stejnokroj se žehlí přes vlhkou tkaninu při teplotě žehličky 120 °C (u žehličky s termostatem se regulátor teploty nastaví na značku „silon"). Jde o stejnokroj, který se používá přede­vším na veřejnosti. Záleží proto na vojákově péči o tento stejnokroj.
Stejnokroj 60: Stejnokroj 60 je vyroben ze směsové příze, složené z bavlny, viskózové a polyesterové stříže. Ošetřuje se vyklepáváním a kartáčováním. Menší poškození (díry, prodření) si voják opraví sám přilepením záplaty příslušné velikosti (5x5 cm nebo 8x8 cm). Správkový materiál je k dispozici u každé jednotky. Celkové čištění organizuje odborný funkcionář útvaru v chemických čistírnách.

 

Zdroj: Příručka poddůstojníka

 

 

Výzva

VYKUPUJEME
stejnokroje, výstrojní a další součástky ČSLA.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na kvh@csla.cz

DĚKUJEME ZA VAŠI LASKAVOU POMOC


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz